Comunicare politica

Strategia de comunicare politică

 • Reacţii imediate
 • Recomandări pe termen mediu şi lung

Construcţia şi managementul imaginii publice

Gestionarea situaţiilor de criză

 • Stabilirea informaţiilor şi mesajelor urgente
 • Training de comunicare externă şi internă
 • Asistenţă 24/24

Recomandări de poziţionare publică pe diferite

Documentare, cercetare şi analiză

Monitorizare mass media

 • Revista presei şi recomandări de comunicare

Rapoarte de analiză politică/media

 • Analiză de conţinut/ de discurs
 • Analiză calitativă/cantitativă

Message box

 • Transmiterea imediată a informaţiilor de interes şi a unor recomandări de comunicare

Media training

 • În relaţia cu presa
 • Punctual,  reacţii pe anumite teme

Conceperea de materiale

 • Recomandări pentru programul politic
 • Declaraţii şi comunicate de presă
 • Texte pentru blog

Campanii electorale

 • Strategia de comunicare (mesaje, slogan, activităţi, timeline)
 • Asistenţă permanenţă
 • Conceperea materialelor publicitare
 • Birou de presă